Islem Yapiliyor.Lütfen Bekleyin...


 


Evliya’nın Yolunda (İstanbul Evliyaları)

Facebook'ta Paylaş
241 görüntüleme
oylama: Kitabı değerlendirebilmek için lütfen giriş yapınız. (0 puan)
Satin Alınabilecek Noktalar

  Kitap Özeti:

  "Şeyh Ebü’l- Vefa (Kuddise Sirruhu) Hazretleri’nin Türbe-i Şeriflerini Ziyaret/Emir Buhârî Kuddise Sirruhu’l- Âli Hazretlerinin Türbe-i Mübareklerini Ziyaret/Sümbül Sinan Kuddise Sirruhu’l- Âli Hazretlerinin Türbe-i Şeriflerini Ziyaret/ Mimşâd-ı Dineverî Kuddise Sirruhu’l- Âlî Hazretleri/Şeyh Muhammed Dîneverî (Kuddise Sirruhu) Hazretleri/Şeyh Muhammed Bekrî (Kuddise Sirruhu’l-Âli)/Kadı Vecihüddin Sühreverdi (Kuddise Sirruhu’l-Âli)/ Şeyh Ömer Bekri (Kuddise Sirruhu’l-Âli) /Kutbuddin Ebheri (Kuddise Sirruhu’l-Âli) /Rükneddin Sincasi (Kuddise Sirruhu’l-Âli) /Şihabüddin Tebrizi (Kuddise Sirruhu’l-Âli) /Seyyid Cemaleddin Tebrizi (Kuddise Sirruhu’l-Âli)/İbrahim Zâhid Geylânî (Kuddise Sirruhu’l-Âli) Hazretleri/Şeyh Muhammed Hârizmi (Kuddise Sirruhu’l-Âli) /Pîr-i Tarikat Ömer El- Halveti (Kuddise Sirruhu’l- Âlî)/Şeyh Ahi Mîrim Halveti (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Hacı İzzeddin Türkmeni (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Şeyh Sadreddin Heyavî (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Seyyid Yahya Eş-Şirvâni (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Pîr Muhammed Erzincâni (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Çelebi Muhammed Cemaleddin (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Mevlana Şeyh İbrahim Halebi-i Hanefi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Hüsameddin Uşşaki (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Ramazan Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Taceddin İbrahim Karamani (Kuddise Sirruhu’l- Âlî)/Alaeddin Uşşaki (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Şeyh Ahmed Şemseddin Marmaravi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Şeyh Kasım Lârendevi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Şeyh Muhyiddin Karahisari (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Üftâde Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /Arif Billah Mak’ad Hıdır Dede (Kuddise Sirruhu’l- Âlî)/Kutbu’l- Muhakkikin Hacı Bayram-I Veli (Kuddise Sirruhu’l- Âlî)/Şeyh Hamid Kayseri (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) /İsmail Ankaravi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/İsmail Rûmi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Abdülmecid Sivasî (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Şeyh Abdülahad En- Nûri (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Ebussena Şeyh Şemseddin Ahmed Es- Sivasi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Mevlana Yusuf Mahdum (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Mevlana Muhammed Rukye (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Kubad (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Mevlana Abdülmecid Şirvani (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Celaleddin Mahmud Halevi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Cihangiri Hasan Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Mevlana Şerbeti Muhammed Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Arzi Dede (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Hasan Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Ümmidî Şeyh Ahmed Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Fethi Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Ğavsi Dede (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Nazmi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Nakşi Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Odabaşı Şeyhi Mustafa Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Abdülhay Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Şeyh Muhammed Nasûhi-i Üsküdari (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Şeyh Muhammed Dede Çelebi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Nureddin Cerrahi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Şeyh Ali Köstendili (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Lofçalı Fâzıl Ali Er- Rûmi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Müstecizâde İbahim Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Müsteci Ali Ali Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Nâyi Osman Dede Bin İbrahim (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Seyyid Ali Fenaî Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Şeyh Ali Hulûsi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Selahaddin Uşşaki (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Müstakimzade Süleyman Sadettin Efendi Hazretleri’nin Mübarek Türbelerini Ziyaret/Şehy Gâlib Dede (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Tokadi Muhammed Emin Efendi (Kuddise Sirruhu’l- Âlî) Hazretleri/Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd El- Ensâri (Radiyallahu Anh) Hazretleri..” “Evliya’nın Yolunda (İstanbul Evliyaları)”; “Evliyalar yurdu İstanbul’a büyük hizmetlerde bulunmuş “İstanbul Evliyaları”nın ibretli hayatlarını ve hizmetlerini birinci kaynaktan ve doğru olarak öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okuması gerekli, önemli bir Kitap!..

  Satın Alınabilecek Noktalar:
  # Site Esktra Bilgi
  Bu Kitaba Hiç Yorum Yapılmamıs.
   
   
  
  ,